บาคาร่าเว็บตรง12 ธันวา ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางชลมารค

บาคาร่าเว็บตรง12 ธันวา ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางชลมารค

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางชลมารค – ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทบาคาร่าเว็บตรงศ ร่วมรับชมถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่เวลา 15.15 น. เป็นต้นไป โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีโทรทัศน์ 10 สถานีร่วมถ่ายทอดสดครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้

ความรู้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นพิธีเบื้องปลาย มีการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธี จํานวน 52 ลํา กําลังพลฝีพาย จํานวน 2,200 นาย แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้

ริ้วสายกลาง เป็นเรือสายสำคัญประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง 4 ลำมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือเป็นเรือกลองในพร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจ

ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชลและเรือเสือคำรณสินธุ์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายริ้วสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาวและเรือเอกไชยหลาวทองซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ เรือพระราชพิธี จํานวน 52 ลํา ซึ่งเรือทุกลําทำจากไม้ มีอายุในการสร้างมาก โดยเฉพาะเรือพระที่นั่ง ทั้ง 3 ลํา มีอายุมาก กล่าวคือ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างในรัชกาลที่ 5 มีอายุกว่า 102 ปี เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สร้างในรัชกาลที่ 5 แล้วเสร็จสิ้นในรัชกาลที่ 6 มีอายุ 108 ปี เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างในรัชกาลที่ 6 มีอายุ 95 ปี ส่วนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2539 มีอายุ 23 ปี ส่วนเรืออื่น ๆ ในขบวน โดยเฉพาะเรือรูปสัตว์แต่ละลํา มีอายุการสร้างนับร้อยปี

กรมการกงสุลเปิดทำ Passport ฟรี ของขวัญปีใหม่ เป็นข่าวปลอม อย่าแชร์ต่อ ทำพาสปอร์ตฟรี ข่าวปลอม – วันที่ 17 ธันวาคม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม รายงาน ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง ของขวัญปีใหม่ กรมการกงสุลเปิดให้ทำ Passport ฟรี นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็น ข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ทำ Passport ฟรีนั้น แท้จริงแล้วเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ เจตนาทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดในสังคม

ล่าสุดทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าตามที่เพจสินค้าฟรีสินค้าราคาถูกได้ลงข่าวในสื่อโซเชียลว่า “ปีใหม่ 2563 ทำพาสปอร์ตได้ฟรี และแปลเอกสารฟรี” นั้น ไม่เป็นความจริง แต่อย่างใด ซึ่งข้อเท็จจริงจากเรื่องนี้คือกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบความสุขแก่คนไทย ด้วยของขวัญปีใหม่ 2563 เป็น 2 การบริการพิเศษ 

ธ.ก.ส. เริ่มแล้ว 16 ธันวาคม จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ทยอยโอนไปกว่า 285,000 ราย

วันที่ 17 ธันวาคม ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 วงเงินงบประมาณ 25,700 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านราย เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าวเริ่ม 16 ธันวาคมนี้ ทยอยโอนแล้วกว่า 285,000 ราย เป็นเงินกว่า 1,500 ล้านบาท

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและทำให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าวโดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.57 ล้านครัวเรือนวงเงินงบประมาณ 25,793 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 285,887 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,537 ล้านบาท และจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องจนครบ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัจจัยผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งจัดทำข้อมูลส่งให้ ธ.ก.ส.และดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรโดยเร็วเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมงบาคาร่าเว็บตรง